Databaslösningar

Databaslösningar

Med en ökad användning av mjukvaruapplikationer inom organisationen blir hantering av databasen och hantering av datastrukturen lätt en komplex och tråkig aktivitet

 • Vilken typ av databas passar mina behov?
 • Bör jag välja relationsdatabaser eller icke-relationella databaser?
 • Vad kostar databasen?
 • Vilken datamängdsstruktur bör vi använda?
 • Hur skyddar jag databasen enligt de globala policyerna?

Vi ger svar på alla dina frågor och hjälper dig att ta fram den applikationsdatastruktur och datapolicy som passar bäst enligt din vision.

Vad kan vi erbjuda dig?

Databasdesign
Vi analyserar dina behov och utformar den databaslösning och struktur som bäst passar till dina behov.

 Datasäkerhetspolicy
Vid utformningen av databasen är datasäkerhet av högsta prioritet. Det är viktigt hur du lagrar data och huruvida de följer säkerhetsrutinerna.

Datahantering och policys gällande backuphantering.
Databasdesign är inte det enda steget i databaslösningen. Vi utformar även hur datan ska lagras och hämtas från databasen. Databassäkerhetskopior och säkerhetskopieringshanteringsplan är också viktig för alla organisationer som vi hanterar i vår lösning enligt din vision och ditt behov.

 

Databasens prestanda
Databasprestanda blir kritisk när applikationen börjar lagra mer data som vi överväger när vi utformar databasstrukturen.  Vi tar även hänsyn till vissa parametrar som kan påverka databasprestandan när vi utformar databasen. 

Fullt stöd
Vårt motto är inte bara att utveckla din applikation som ett projekt.  Vi kan även hjälpa dig att underhålla din applikation för att se till att den är skyddad.

Vad kan vi erbjuda dig?

Databasdesign
Vi analyserar dina behov och utformar den databaslösning och struktur som bäst passar till dina behov.

 Datasäkerhetspolicy
Vid utformningen av databasen är datasäkerhet av högsta prioritet. Det är viktigt hur du lagrar data och huruvida de följer säkerhetsrutinerna.

Datahantering och policys gällande backuphantering.
Databasdesign är inte det enda steget i databaslösningen. Vi utformar även hur datan ska lagras och hämtas från databasen. Databassäkerhetskopior och säkerhetskopieringshanteringsplan är också viktig för alla organisationer som vi hanterar i vår lösning enligt din vision och ditt behov.

 

Databasens prestanda
Databasprestanda blir kritisk när applikationen börjar lagra mer data som vi överväger när vi utformar databasstrukturen.  Vi tar även hänsyn till vissa parametrar som kan påverka databasprestandan när vi utformar databasen. 
 Fullt stöd
Vårt motto är inte bara att utveckla din applikation som ett projekt.  Vi kan även hjälpa dig att underhålla din applikation för att se till att den är skyddad.

Databaser vi stödjer

 • MSSQL
 • MYSQL
 • MongoDB
 • Document DB

Typer av databaser som vi tidigare utformat

 • Databasdesign för ERP-lösningar
 • Design av e-handelsdatabas
 • Migrering av databas från olika källor till enkel databas
 • Inställning av databasprestanda
 • Databasreplikeringar

Hör av dig till oss för mer information eller om du har några funderingar!

  Databaser vi stödjer

  • MSSQL
  • MYSQL
  • MongoDB
  • Document DB

  Typer av databaser som vi tidigare utformat

  • Databasdesign för ERP-lösningar
  • Design av e-handelsdatabas
  • Migrering av databas från olika källor till enkel databas
  • Inställning av databasprestanda
  • Databasreplikeringar

  Hör av dig till oss för mer information eller om du har några funderingar!